Camogie Committee 2019

Camogie Committee 2019

 

Cathaoirleach & Ionadaí Choiste Feidhmiúcháin

 Chairperson & Executive Board Representative

Rita Ni Chonaill

 

Leas – Cathaoirleach / Vice Chairperson

John Fenton

 

Runaí/  Secretary

Michael Finn

 

Cisteoir / Treasurer

Richard Joyce

 

Cláraitheoir & Comhordaitheoir Réiteora Registrar & Referee Co-Ordinator

Anne Noctor

 

Cathaoirleach an Choiste Camógaíochta Sóisearach / JCC Chairperson

Mick Gannon

 

Comhordaitheoir Páirce

Pat Fenlon

 

Oifigeach Leasa Leanaí / Children’s Welfare Officer

Niamh Murphy

 

Oifigeach Tiomsú Airgid/ Fundraising Officer

Colette Byrne

 

Rúnaí Miontuairiscí / Minutes Secretary

John Maguire

 

Ionadaí Bhord an Chontae/ Co Board Delegate

Gerry McGough

 

Ionadaí na Gaeilge / Irish Language Representative

Maedhbh Ní Ghallachóir

 

Ball Coiste / Committee Member

Graham Cherry

Mary Murphy

Kevin Miney

Patricia Lloyd

Lusaí Ní Chonchubhair

Sorcha Meagher