Oiliúnóirí

Abhar an Leathanaigh
Íomha
Niall Corcoran
Téasc

Niall Corcoran

Thosaigh Niall Corcoran ag obair mar Oifigeach Cur Chun Cinn na gCluichí Gaelacha le Cill Mochuda na gCrócaigh i 2005 agus chuaigh sé isteach i bhfoireann Iomána Shinsearach Chill Mochuda na gCrócaigh i 2008. D’imir sé leis an bhfoireann go dtí le déanaí agus bhí sé ina imreoir sinsearach idirchontae le Baile Átha Cliath ar feadh roinnt blianta.

Is é an ról atá aige laistigh den chlub ná tacú le gach cóitseálaí a oibríonn ag leibhéal leanaí, óige agus daoine fásta, trí chúrsaí agus ceardlanna atá pleanáilte go sonrach, ag ionchorprú prionsabail aitheanta dea-chleachtais i réimse na cóitseála. “Is é atá i gceist le mo phost ná Spóirt CLG agus Cill Mochuda a chur chun cinn agus a fhorbairt sna bunscoileanna agus meánscoileanna áitiúla, trí chúnamh agus comhairle a thabhairt do mhúinteoirí ar ghníomhaíochtaí cóitseála”, a mhíníonn Niall.

Is éard atá i bhFealsúnacht Chóitseála Niall ná atmaisféar a chruthú a spreagann imreoirí & cóitseálaithe a raon scileanna a fhoghlaim agus a fhorbairt i dtimpeallacht dhearfach dhúshlánach.

Íomha
Mari Bergin
Téasc

Maria Bergin

Tá sceitimíní orainn a fhógairt go bhfuil Maria Bergin ag teacht isteach le foireann traenála Chill Mochuda na Crócaigh. Tagann Maria Bergin chugainn óna ról mar Ard-Oifig an Phoist i gCaisleán Cnucha.

Is as Cill Dara ó dhúchas do Maria ach tá cónaí uirthi i nDún Búinne anois. Thosaigh sí ag imirt camógaíochta agus peile do CLG an Náis ag 5 bliana d’aois agus tá méadú tagtha ar a grá don CLG ó shin i leith. Is réiteoir cáilithe í freisin. Déarfadh sí gurb é an creideamh atá aici ná gur cheart an deis a thabhairt do gach leanbh, is cuma cén cumas atá acu, ár gcluichí dúchais a fhoghlaim agus a bheith rannpháirteach i dtimpeallacht shábháilte spraíúil. Measann sí gurb é cur chuige páistelárnach an bealach is fearr le go bhfásfaidh na leanaí ar an pháirc agus lasmuigh de agus creideann sí freisin go bhfuil oideachas cóitseálaithe fíorthábhachtach chun go dtarlódh sé seo. Tá lúcháir orainn fáilte a chur roimh Maria chuig an ról agus guímid gach rath uirthi amach anseo.