Coiste Peile

Abhar an Leathanaigh
Téasc

Coiste Peile

Íomha
Coiste Peil
Téasc
Tá an coiste peile freagrach as a chinntiú o bhfuil na struchtúir agus na hacmhainní cuí I bhfeidhm chun peile a chur chun cinn agus a fhorbairt sa chlub.

Eagraíonn an coiste ionaid traenála agus sliotáin , trealamh, ceapachán bainisteoirí ar fhoirne a oibríonn leis na speisialtóirí cóitseála sa chlub lena chinntiú go mbíonn deis ag gach imreoir cluichí a imirt ag leibhéal a oireann dá gcéim forbartha. Tá sé freagrach freisin as a chinntiú go bhfuil faomhadh Grinnfhiorúcháin an Gharda ag aon duine a dhéanann cóitseáil ar ár bhfoirne.

Is gné ríthábhachtach de ról an choiste é tiomsú airgid agus tá dhá mhórimeacht tiomsaithe airgid ar siúl I rith nab liana. Is iad Lá Rása Saville I mbaile na Lobhar um Nollaig agus Comórtas Peile Seachtar na gCrocach Ospidéal Beacon Cill Mochuda na príomh imeachtaí tiomsaithe airgid bliantiúla.

Téasc

Coiste Peile 2023

Cathaoirleach – Pat Horgan

Runaí – Ruairi O'Donnell 
Cisteoir – Michael Kelly 
Cláraitheoir – Simon Deane 
Stiúrthóir Peile – John Shovlin

Páireceanna agus Sliotain Traenála – Eamonn O Flynn 
Cathaoirleach Óige Peile – Pat Duggan 
Oifigeach Cumarsáide – Ronnie Murray 
Ionadaí Coiste – Conor Bannon

Ball coiste – Fergal Keys 
Ball coiste – Conor Noone 
Ball coiste – Martin Byrne 
Ball coiste – Joe Burke

Téasc

Fill ar leathanach an Choiste Feidhmiúcháin.