Leasa

Abhar an Leathanaigh
Téasc

Tá clár cuimsitheach leasa imreoirí/comhalta i bhfeidhm ag Cill Mochuda An Chrócaigh.

Tá sé seo comhdhéanta d'fhoireann oifigeach leasa leanaí, a chlúdaíonn gach rannóg imeartha.

Tá sraith polasaithe agus treoirlínte sainithe agus curtha i bhfeidhm ag an gclub a chlúdaíonn gnéithe leasa ábhartha sa chlub. Tá cur chuige réamhghníomhach glactha ag an gclub maidir le díriú ar fholláine na n-imreoirí agus go háirithe ar mheabhairshláinte, faoi bhratach na hidirghabhála ar a dtugtar “Crokes Talks”.