Leas an Imreora

Abhar an Leathanaigh
Téasc

Scéimeanna/árachas gortaithe d’imreoirí

Tá scéim/ciste gortaithe ag CLG agus ag Bord na mBan atá maoinithe go hiomlán ó chistí an Chlub, CLG agus/nó Bhord na mBan. NÍ Clúdach Árachais í an scéim/ciste agus ní fhéachann siad le cúiteamh iomlán a dhéanamh ar ghortú, ach an cruatan d’imreoirí agus d’oifigigh a laghdú. Forlíonann an scéim/ciste scéimeanna/clúdach árachais eile más infheidhme m.sh. ÁSS, Aviva. Ba cheart iad seo a ghiaráil i gcónaí ar an gcéad dul síos.

Tá polasaí Timpiste Pearsanta ag an mBord Camógaíochta ar féidir le Clubanna é a thógáil amach. Tá sé seo i bhfeidhm do Chill Mochuda na gCrócaigh.

Is féidir sonraí iomlána ar na cosaintí a sholáthraíonn gach ceann díobh a fháil

Bain úsáid as do mheantóir / bainisteoir le do thoil le haghaidh aon éileamh leantach maidir le díobháil. Is féidir le Cathaoirleach/Rúnaí gach rannóg cabhrú freisin.