Coiste Iomána

Abhar an Leathanaigh
Téasc

Coiste Iomána

Íomha
Coiste Iomána
Téasc
Tá an coiste iománaíochta freagrach as a chinntiú go bhfuil struchtúir agus acmhainní cuí i bhfeidhm chun iománaíocht a chur chun cinn agus a fhorbairt sa chlub.

Eagraíonn an coiste ionaid agus amanta traenála, trealamh, ceapachán bainisteoirí do fhoirne a oibríonn le cóitseáilithe oiliúna sa chlub chun a chinntiú go bhfuil deis ag gach imreoir cluichí a imirt ag leibhéal atá oiriúnach dá gcumas.

Tá tiomsú airgid mar chuid lárnach de ról an choiste agus bíonn 3 ócáid tiomsaithe airgid móra ar siúl gach bliain. Leabhar Bhliantúil Iomána, Lá Rásaíochta Corparáideach Iomána Cill Mochuda na Crócaigh agus comórtas Beacon Hospital Seachtar an taobh Iomána Cill Mochuda na Crócaigh atá mar na hócáidí bhliantúla taiscíochta is tábhachtaí.

Téasc

Coiste Iomána 2023

Cathaoirleach – Mark Lohan

Leas-Chathaoirleach – Vincent Peters    
Rúnaí – Kevin Collins    
Cisteoir – Declan Herlihy    
Cláraitheoir – TBC

Ionaid agus amanta Tréanála – Peter Herlihy  
Láthair Iomána – Tom Roche  
Oifigeach Bord an Contae – Tom Roche  
Cathaoirleach an Chomórtas 7-an-Taobh – Vincent Peters  
OCP agus na mean Soisialta – Paul Collins

Oifigeach Iomána na n-Óg – Mark Regan    
Oifigeach Iomána ó F13 go Mionúir – Jim Lyng  
Oifigeach Iomána na bhFir – John Dillon  
Oifigeach Tráchtála – Brian Geraghty  
Oifigeach an Leabhar bhliantúil agus Suíomh Idirlíne – Diarmuid Coogan  
Oifigeach Fearais – Mattie Twomey

Baill Choiste agus Baill fo-choiste F13 go Mionúir – Paddy Lenehan    
Baill Choiste agus Baill fo-choiste na bhFir – Mick Hynes   
Baill Choiste agus Baill fo-choiste Tiomsú Airgid – Dominic O’Keefe   
Baill Choiste agus Baill fo-choiste Tiomsú Airgid – Seán Allen

Téasc

Fill ar an leathanach Coiste Feidhmiúcháin.