Éiteas an Chlub

Abhar an Leathanaigh
Téasc
Anseo i gCill Mochuda an Chrócaigh táimid ag cur tús le feachtas feasachta maidir le polasaithe an Chlub agus na freagrachtaí atá orainn go léir maidir le saincheisteanna a bhaineann le Cosaint Leanaí agus Leas Leanaí.

Beidh cosaint ár mbaill mar phríomhthosaíocht i gcónaí mar aithnímid go bhfuil leas an linbh fíorthábhachtach inár gcuid oibre. Beidh gach imreoir agus tuismitheoir a chláraíonn le crócaigh chill mochuda ag aontú cloí lenár gcóid iompair agus mar sin tá muid ag tathant ort a bheith ar an eolas agus léamh go cúramach. De réir mar a athbhreithnítear agus a nuashonraítear gach polasaí beimid ag foilsiú anseo ar na Láithreáin Ghréasáin agus á chur ar fáil agus inrochtana go héasca do chomhaltaí. Tá sé de fhreagracht orainn go léir a chinntiú go gcuirtear an cleachtas is fearr i bhfeidhm i gCill Mochuda na gCrócaigh.

Má tá imní ort is féidir leat dul i dteagmháil le do rannóg nó le hOifigeach Leanaí an Chlub. Cuimhnigh, le do thoil, gur cásanna de dhroch-chleachtas nó de dhroch-chleachtas iad formhór na sáruithe ar ár gCód Iompraíochta agus go bhféadfaí iad a chur ina gceart le comhoibriú ó gach duine atá i gceist agus seans nach dtarlóidh siad arís.


Leabhrán Cód Iompraíochta

Doiciméad
Code of Behaviour

Dea-Chleachtas agus Iompar a Chothú

Déileáil le Sáruithe Líomhainte ar an gCód Iompair (faoi aois)

Tá an cód seo á chur le chéile agus á thacú ag GACH na gcomhlachtaí rialaithe lena n-áirítear: 
Cumann Lúthchleas Gael (The Gaelic Athletic Association)   
An Cumann Camógaíochta (The Camogie Association)   
Cumann Peil Gael na mBan (Ladies Gaelic Football Association)