Beartas Saor ó Thobac agus Vape

Abhar an Leathanaigh
Téasc
Tá Cill Mochuda an Chrócaigh tiomanta do laghdú a dhéanamh ar úsáid tobac, nicotín agus ceimiceán díobhálach a fhaightear i ngalú (r-toitíní) mar gheall ar a éifeachtaí dochracha cruthaithe ar an tsláinte trí ghlacadh le beartas saor ó Thobac & Vape an CLG.

Aidhm

Sláinte gach duine aonair atá bainteach leis an gclub chomh maith le cuairteoirí chuig na tailte a chosaint trí iad a choinneáil slán ó gach dochar a bhaineann le toit.

Réasúnaíocht

Creideann Chill Mochuda na Crócaigh go ndéanann deatach tobac agus vape athláimhe an-dochar don tsláinte, go háirithe do shláinte leanaí. Níl aon leibhéal sábháilte nochta do dheatach réchaite. Cabhróidh an polasaí le noirm shóisialta maidir le húsáid tobac a athrú, spreagfaidh sé daoine le smaoineamh ar éirí as agus laghdú a dhéanamh ar thosú tobac i measc daoine óga.

Tá caitheamh tobac ar cheann de na bagairtí sláinte poiblí is mó ar domhan a mharaíonn níos mó ná 7 milliún duine ar fud an domhain in aghaidh na bliana. Tharla timpeall 890,000 de na básanna seo mar gheall ar nochtadh do thobac athláimhe (WHO, 2019). I bPoblacht na hÉireann, básann beagnach 5,500 a bhaineann le caitheamh tobac gach bliain agus gheobhaidh duine as gach beirt a chaitheann tobac go fadtéarmach bás de bharr galair a bhaineann le tobac (FSS, 2019). I dTuaisceart Éireann sainaithníodh caitheamh tobac mar an chúis aonair is mó de bhreoiteacht inchoiscthe agus bás roimh am agus léirigh sonraí 2014 go raibh thart ar 16% nó 1 as 6 bás inchurtha i leith tobac (An Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí, 2015).

Mar sin tá polasaí saor ó Thobac agus Vape forchurtha ag an gclub, lena n-áirítear úsáid e-toitíní . Baineann sé le tailte clubanna CLG ar fad, go hinmheánach agus go seachtrach lena n-áirítear:

  • Foirgnimh agus tithe cónaithe,
  • Doirse agus bealaí isteach,
  • Siúlbhealaí, fearann páirce, bóithre agus carrchlóis,
  • Páirceanna agus áiseanna spóirt (spásanna lucht féachana san áireamh),
  • Balcóin  ardáin, suíocháin lasmuigh agus áiseanna club/beáir,
  • Gluaisteáin páirceáilte ar thailte an chlub,
  • Seidíní rothar agus scáthláin bus ar thailte an chlub.

NÍL limistéir ainmnithe tobac a chaitheamh.

Baineann an polasaí seo le gach ball, oifigeach, cóitseálaí, imreoirí, tuismitheoirí, cuairteoirí agus oibrithe deonacha. Creidimid go bhfuil sampla dearfach á leagan againn don phobal a bhfuil fíor-imní ar shláinte gach duine againn.

Tráthúlacht

Cuirfear tús leis an bpolasaí seo ar an [dáta le haontú]

Forfheidhmiú agus neamhchomhlíonadh

Bainfidh an club úsáid as comharthaí gan tobac go hinmheánach agus go seachtrach chun an polasaí a chur chun cinn. Déanfaidh baill an choiste faireachán ar chomhlíonadh ar thailte an chlub.

Áirítear le ‘vaping’ toitíní leictreonacha, todóga leictreonacha, píopaí leictreonacha nó córais seachadta leictreonacha eile den sórt sin a bheartaítear chun caitheamh tobac a insamhladh, cibé acu a sheachadann siad dáileog nicotín nó nach seachadann.

Leanfar an straitéis seo a leanas má sháraíonn aon duine an polasaí saor ó thobac:

  • Glac leis nach bhfuil an duine ar an eolas faoin mbeartas maidir le caitheamh tobac
  • Rachaidh ball coiste nó ionadaí club i dteagmháil leis an té a sháraíonn an polasaí agus iarrfaidh sé/sí orthu go béasach staonadh ó chaitheamh tobac agus cuirfidh siad i gcuimhne dóibh faoin mbeartas saor ó thobac.
  • Má leanann an cion ar aghaidh déanfaidh ball sinsearach foirne idirghabháil

Athbhreithniú Beartais

Déanfar athbhreithniú ar an mbeartas seo sé mhí tar éis é a thabhairt isteach agus ansin ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin ag ionadaí den Choiste Feidhmiúcháin. Cinnteoidh sé seo go bhfuiltear ag cloí leis na polasaithe marthanach, éifeachtach agus cothrom le dáta.

Chill Mochuda an Chrócaigh tiomanta do Bheartas Gan Toit agus Vape an CLG a leanúint.

Téasc

Fill ar leathanach Polasaithe an Chlub.