Cad iad na cineálacha éagsúla míchumais?

Abhar an Leathanaigh
Téasc

Is féidir iad a achoimriú mar seo a leanas:>

  • Míchumas Intleachta

  • Míchumas Fisiciúil

  • Néar-Éagsúlacht – Uathachas

  • Lagú Amhairc

  • Lagú Éisteachta

Teanga timpeall ar Mhíchumas

Is féidir tábhacht nach beag a bheith leis an teanga agus leis an téarmaíocht a úsáidimid agus muid ag plé míchumais.

Déan machnamh ar na nithe seo a leanas le do thoil:

 
Thumbs Up Emoji
 
Thumbs Down Emoji
Úsáid céad teanga an duineDuine faoi mhíchumasVsDuine faoi Mhíchumas
Seachain Frása diúltachÚsáideoir cathaoir rothaí Duine 
ar a bhfuil Pairilis Cheirbreach
VsFulaingt Phairilis Cheirbreach 
faoi cheangal cathaoir rothaí
Téarmaíocht chuí a úsáidIntleachta Intleachta InchinnVsDamáiste Brain Retarded

 

 

Téasc

Fill ar an leathanach Éagsúlacht & Cuimsiú.